10. Sınıf Eğitim Öğretim

10. Sınıf Eğitim Öğretim

10. Sınıf Eğitim Öğretim

Üniversite sınavlarında yüksek başarı yakalamanın yolu 10. sınıfta planlı ve programlı çalışmaktan geçer. İşte bu sebeble okulumuz işi en baştan sıkı tutarak öğrencilerimizle programlı bir çalışma içindedir. Öğrencilerimizin hedef belirlemesi, motive olması, çalışma programı oluşturması vb. birçok konuda onlara yardımcı olmaktayız.

10. sınıfta öğrencinin artık Tyt Ayt hazırlıklarına ciddi anlamda başlaması gerekmektedir. Öncelikli hedefimiz; 10. sınıf öğrencilerinin doğru alan seçimine yardımcı olmaktır. Öğrencimizin hedefleri ve yetenekleri doğrultusunda; sınıf rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni ve eğitim koçumuz ile her öğrenciyi ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme aşamasında mutlaka velilerimiz ile koordineli bir çalışma yürütüyoruz. En doğru alan seçimi için bir takım (Okul – Öğrenci – Veli) ruhuyla hareket ediyoruz.

Alan seçimi tamamlandıktan sonra öğrencilerimizin akademik kariyer planlamasını, kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda planlıyoruz. Biz bu yolda öğrencilerimize yeteneklerini keşfetmeleri için uygun ortamı sağlıyoruz. Bireysel Rehberlik Sistemiz ile her öğrenci kendi yol haritasını kendi çizecektir.

Prestij Anadolu Lisesi olarak uyguladığımız BES(Bireysel Eğitim Sistemi) ile öğrencilerimizin yüksek akademik başarıyı yakalanmasına olanak sağlıyoruz. Yüz yüze ögrenme ile web destekli ögrenmenin en avantajlı yanları birleştirilerek gerçekleştirilen sistemle her birey kendi başarı öyküsünü yazacağına inanıyoruz. Eğitimi bireyselleştirdiğimiz okulumuzda her öğrenci kendini gerçek bir birey olarak hissedecektir.

10.SINIF DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

MATEMATİK6COĞRAFYA2
TÜRK DİLİ VE EDB.5FELSEFE1
FİZİK31.YABANCI DİL8
KİMYA32.YABANCI DİL4
BİYOLOJİ3DİN K.A.B1
TARİH2BEDEN EĞİTİMİ2

 

İKİ YABANCI DİLDE EĞİTİM

İKİ YABANCI DİL ÖĞRENMENİN ÖNEMİ

İletişimin temel amacı, insanların birbirini anlamasıdır. Bu, aynı dili konuşan insanlar arasında kendiliğinden gerçekleşirken farklı dilleri konuşanlar arasındaki iletişim birbirlerinin dilini öğrenmeleriyle mümkündür. Yabancı dil öğrenmek bu durumda bir ayrıcalık değil, gerekliliktir.

Gremmo ve Riley’e (1997) göre öğrenci, en iyi öğrenmeyi dil öğrenirken gerçekleştirir. Öğrencinin dilsel performansını ve öğrenme kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara özel bir zaman ayrılmalıdır. Öğrencilerin gelişimini hedefleyen bir yabancı dil öğretim programının amacı, öğrencilerin “iyi öğrenen” birey olmalarını sağlamaktan ziyade, dil öğretiminin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için onların zayıf ve güçlü yönlerinin bilincine varmalarını sağlamaktır.

Dil eğitimi; insan beyninin en esnek, algılamanın en güçlü olduğu, dilin en etkin şekilde öğrenilebildiği çocukluk yaşlarında başlamalıdır. Bu süreç içerisinde öğrenilen yabancı dillerin ana dil seviyesine yaklaştığı kanıtlanmıştır.

Çocuklar ana dillerini öğrenirken önce duyar, sonra tekrar eder ve daha sonra konuşurlar. Yabancı dil öğrenirken de temel kurallar ana dildeki kuralların işleyişi gibidir. Yabancı dil, küçük yaşlarda bir oyun gibi başlayıp eğlenceli bir ortamda öğretilmelidir.

Konu bazlı çizme ve boyama aktiviteleriyle, şarkılarla, interaktif hikâyelerle, münazaralarla ve Erasmus+ gibi kültürel değişim projeleriyle öğrenciler kültürlerarası iletişim kurmayı öğrenir, sunum becerileri kazanır ve bunları asla unutmaz.

Prestij Kolejinde, okul öncesinden itibaren Almanca ve 2. sınıftan itibaren başlayan İngilizce dil öğretimi yapılmaktadır. Okul olarak her yaşa uygun aktivitelerle giderek artan bir dil birikimi sağlanması ve öğrencilerin bu birikimi yansıtacakları, seviyelerine uygun sunumlar, verilen metinle ilgili soru yazma, boşluk doldurma, anahtar kavramları çıkarma, metindeki sözcükleri gramerde işlenen konuya göre gruplandırma, metnin yapısını karmaşıklaştırarak öğrencilerin anlamlı metinler oluşturmalarını sağlama, yaratıcı yazma çalışmaları yapma (metin tamamlama, kavramlardan metin oluşturma, bir resim üzerinden hikâye yazma, şiir yazma, tekerleme oluşturma), yazı yazmayı oyunlaştırma, öğrencilerle hayali metin oluşturarak onların kendi yazdıklarını denetleme imkânı sağlama, okuma-anlama-yazma-dinleme çalışmalarının yanında en zor başarılan konuşma çalışması içinde günlük yazma ve yazdığını anlatma gibi çalışmalarla şu anki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için dil tasarımının adım adım hazırlanması gerektiğine inanıyoruz.

Özellikle iki dilin birlikte öğrenilmesi, çeşitli tekniklerin paralellik göstermesi açısından dil öğrenimini kolaylaştırır ve gelecekte de bize başarının kapısını açan anahtar olur.

İki yabancı dil bilmek;

 • Beynin kapasitesini arttırır. Hücrelerin yeni sinaptik bağlantılar kurmasını ve beyindeki veri akış ağının güçlenmesini sağlar.
 • Yaratıcılığı geliştirir, yaratıcı düşünme becerilerin gelişmesinde yardımcı olur.
 • Farklı kültürler ve mevkilerde insanlarla tanışarak global ilişkiler geliştirilir.
 • Kültürel farkındalık sağlar.
 • Akademik kariyere katkı sağlar, farklı dillerde yapılan araştırmalara erişim sağlar.
 • Ürün geliştirmek, müşteri ilişkileri, tesis kurmak vs nedenlerden başka bir ülkeye seyahatte öncelik sağlar, istidamda kalıcılık sağlar.
 • Ana dili geliştirirken, diğer dilleri daha kolay öğrenmenin yolunu açar.

Almanca Dil Eğitimi

NEDEN ALMANCA DİL EĞİTİMİ?

 • Almanca, Avrupa Birliği’nde en çok konuşulan ana dildir ve dünyada en çok konuşulan 10 dil arasındadır.
 • Avusturya, Almanya, İsviçre, Lüksemburg, Lihtenştayn ve Belçika’nın resmi dilidir. Bu ülkelerde eğitim almak için Almanca öğrenmek ayrıca önemlidir.
 • Almanca, dünyada en yaygın kullanılan ikinci bilim dilidir.
 • Almanca; Goethe, Marx, Nietzsche, Kafka, Mozart, Bach, Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, Wagner, Mahler, Schoenberg, Freud, Weber, Einstein, Heisenberg, Kant, Hegel ve Heidegger’in dilidir. Eserlerini bu dilde tanımak, dinlemek, araştırmak bir ayrıcalıktır.
 • Fizikte 22, Kimyada 30 ve Tıpta 25 Nobel Ödülü, Almanca konuşulan üç büyük ülkeden bilim insanlarına verilirken, diğer ülkelerden birçok ödülü Alman üniversitelerinden mezun olan bilim insanları aldı.
 • Batı dünyasının en önemli felsefe, edebiyat, müzik, sanat tarihi, teoloji, psikoloji, kimya, fizik, mühendislik ve tıp eserlerinin çoğu Almanca yazılmıştır ve Almanca olarak üretilmeye devam etmektedir.
 • Dünyadaki kitapların %18’i Almanca olarak yayınlanmaktadır
 • Türkiye’de 3 bine yakın Alman firması bulunuyor. Almanca bilmek işe alımlarda çok önemli avantaj sağlıyor.

İngilizce Dil eğitimi

NEDEN İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ?

 • İngilizce, 57 ülkenin resmi dili olarak kullanılmaktadır.
 • İngilizce dünya çapında en çok kullanılan ve konuşulan dildir. En az 5 kişiden biri İngilizce konuşabiliyor veya anlayabiliyor.
 • Günümüzde bilim, havacılık, bilgisayar, diplomasi, turizm ve medya dili olarak karşımıza çıkan İngilizceyi öğrenmek, çok uluslu bir şirkette birçok alanda iyi bir iş bulmak anlamına da gelir.
 • Yurt dışında bir üniversitede okumak veya yüksek lisans, doktora yapmak için İngilizceyi çok iyi bilmek zorundasınız.
 • Yabancı dergilerdeki makalelerin ortak dili de İngilizcedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

PRESTİJ Kolejinde Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik uygulanır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Öğrencinin;

 • Kendisini tanımasını, anlamasını,
 • Problem çözme becerilerini geliştirebilmesini,
 • Duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesini,
 • Çevresi ile uyumlu ilişkiler kurmasını,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varmasını ve açığa çıkarabilmesini,
 • Verimli ders çalışma tekniklerini uygulayarak sınav sisteminde zamanını etkili kullanabilmesini,
 • Akademik başarısının takip edilmesini ve başarısını arttırmaya yönelik bireysel planlamalarını,
 • YKS hakkında bilgilendirici sunumlar yapılmasını,
 • Sınav sonrası tercih rehberliği yapılmasını, programlı ve sistematik yardım süreçlerini, seçenek sunan bir anlayışla yürütür.

İLKELER

 • Psikolojik Danışmanlık eğitimin temel parçasıdır.
 • Öğrenciyi birey olarak algılar, bireysel farklılıklarına saygı duyar.
 • Bireyin ihtiyacına göre sürekliliği ön planda tutar.
 • Tüm bireysel konularda gizliliği esas alır.

İŞLEYİŞ

 • Bireysel ihtiyaçlara göre planlı programlar uygulanılır
 • Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun bilgilendirici seminerler düzenlenir.
 • Düzenli periyotlarda Rehberlik Bülteni velilerimizle paylaşılır.
 • Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için eğitim, seminer, konferans ve aktiviteler planlanır.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Prestij Anadolu Lisesi olarak, sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimizde sosyal, ekonomik, çevresel bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor, kültürümüzün bir parçası olan “yardımlaşma”nın önemini vurgulamaya ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz.

“Eğitim, sağlık, çocuk hakları, hayvan hakları, ekoloji, insan, tüketim, engellilerde yaşam kalitesi, obezite, sağlıklı beslenme, otizm, sürdürülebilir enerji kaynakları …” gibi pek çok alanda gerçekleştirilen projelerde her türlü organizasyon bizzat öğrencilerimiz tarafından yapılmakta, bu süreçte danışman öğretmenlerimiz gerekli yönlendirmelerde bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz Bolu Mudurnu 100. Yıl İlkokulu’ndaki kardeşleri ile paylaşımda bulunmak, katkı sağlamak için KARDEŞ OKUL KAMPANYASI düzenledi. Bu kampanyada, kitap, kırtasiye, kılık kıyafet anlamında kendi emekleri doğrultusunda edindikleri birikimleri kardeşlerine gönderdiler.

SEVGİ ve SAYGIDA BİRLİKTEYİZ diyen öğrencilerimiz, her yıl düzenli olarak gittikleri Nezih Yaşlı Bakım Merkezi’ndeki büyükleri ile bir araya geliyor, farklı zamanlarda da bireysel olarak yaptıkları ziyaretler ile iletişimlerini sürdürüyorlar.

YEMEK

PRESTİJ Kolejinde yemek hizmeti okul personeli tarafından sağlanmaktadır. Profesyonel ahçı olan ekibimiz öğrencilerimize daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha uzun ömürlü bir yaşamın temellerini sunmayı amaçlar.

Menüleri, öğrenci yaş gruplarına göre dengeli beslenme konusunda uzmanlaşmış diyetisyenler ve gıda mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.

MAMABÜS ÖĞRENCİLERİMİZE HİZMET VERİRKEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN STANDARTLARI UYGULAMAKTADIR.

Profesyonel Ekip

 
 • Yemeklerde kullanılan malzemeler Türkiye’nin en seçkin firmalarından tedarik edilmektedir.
 • Menülerde mevsim sebze/meyvelerinin seçilmesine özen gösterilmektedir.
 • Menüler, öğrencilerin yaş grupları ve günlük kalori ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, konusunda uzmanlaşmış diyetisyenler ve gıda mühendisleri tarafından planlanmaktadır.
 • Menüler hazırlanırken özellikle hem öğrencilerimizin damak zevklerine hitap etmesine hem de yemeklerin kendi aralarında renk farklılığına özen gösterilmektedir.
 • Yemekler hazırlarken besinlerin vitamin ve mineral içeriğini kaybetmemeleri için en sağlıklı pişirme tekniklerini uygulamaktadır.
 • Yemeklerde tereyağı, sağlığa faydalı yağ asitleri içeren bitkisel kaynaklı sıvı yağlar ve zeytinyağı kullanılmaktadır.
 • Gelişme çağında olan öğrencilerimizin artan protein gereksinimleri göz önünde bulundurularak menülerde biyo-yararlılığı yüksek protein kullanımı sağlanmaktadır.
 • Menülerde zengin taze salata ve meyve seçenekleriyle, sebze/meyve tüketimi desteklenmektedir.
 • Ayrıca menülerde bilişsel gelişimin ve sağlıklı sindirim sisteminin en büyük destekçisi olan, lif içeriği yüksek karbonhidrat tüketimini destekleyecek tam tahıllı besinlere de yer vermektedir.
 • Pişirilen yemekler, servis edilinceye kadar sıcak tutma modunda bekletilir ve 65 °C’nin üzerinde servise sunulmaktadır.
 • Yemek servisinde hijyene son derece dikkat edilerek porselen tabak ve cam bardak kullanılmaktadır.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare