shutterstock_image (40)

9. Sınıflarımız

Kurumumuzda, 9.sınıf öğrencilerimize sadece akademik bilgi değil, kendini tanıma, sosyal hayata uyum sağlama, iletişim değerlerini geliştirme öncelikle dikkate alınmaktadır. Yoğun olan 9.sınıf müfredatı; öğrenci için zorlu bir dönemdir. LGS sınavından çıkan öğrenci artan ders türleri ve yoğun müfredat ile karşılaşmaktadır.

Bu nedenle temel bilimlerde oluşan eksiklikler tamamlanmalı, düzenli ders çalışma, ödev yapma alışkanlığı edinme konusunda öğrenciye yardım eden bir program oluşturulmaktadır. Kurumumuzda, her öğrenci bir birey olarak değerlendirilir. Ergenlik döneminde henüz değerlerini oluşturmamış 9.sınıf öğrencileri, kendini tanıma süreci içinde yoğun eğitim sisteminde mutlaka desteklenmeli, az mevcutlu homojen sınıflarda koçluk modeli ile eğitim yolunda doğru, kararlı adımlar atabilmesi sağlanmalıdır.

Öğrencilerimiz hafta içi 09:oo-17:00 arasında günlük 8 saat ders görmekte ve günlük 1 ders ek etüt çalışması uygulanmaktadır. Haftasonu Cumartesi günü ise 6 ders ek etüt programı ile haftalık 40 saat ders + 11 saat etüt programı ile 6 gün eğitim sunulmaktadır. Rehberlik servisi tarafından her öğrenciye özel haftalık ders programı hazırlanıp, öğrencinin eksik olduğu konuların tamamlanması sağlanır. Ayrıca öğrencinin uyguladığı bu program veli tarafından imzalanarak kontrol edilir. Haftasonu, cumartesi günleri ise öğrencilerimize özel dil programı sunulmakta olup, speaking ve grammer becerileri geliştirilmektedir.