Biyoloji Öğretmenimiz Esra Yurttaş Bu Hafta Kampta Öğrencileri İle Buluşacak - Prestij Koleji

Biyoloji Öğretmenimiz Esra Yurttaş Bu Hafta Kampta Öğrencileri İle Buluşacak

BİYOLOJİ KAMPI KONU-SORU DAĞILIMI
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ (14 madde)—–15 SORU
İNORGANİK BİLEŞİKLER ———10 SORU
⇨mineraller
⇨su
⇨asit baz tuz
KARBONHİDRATLAR——-20 SORU
⇨Genel özellikleri
⇨Monosakkaritler
⇨Disakkaritler
⇨Polisakkaritler
YAĞLAR———20 SORU
⇨Genel özellikleri
⇨Steroidler
⇨Fosfolipitler
⇨Trigliseritler
PROTEİNLER——-20 SORU
⇨Genel özellikleri
⇨Aminoasit yapısı ,formülleri
VİTAMİNLER———10 SORU
⇨Genel özellikleri
⇨Suda çözünen vitaminler
⇨Yağda çözünen vitaminler
NÜKLEİK ASİTLER———-10 SORU
⇨Genel özellikleri
⇨DNA
⇨RNA
ATP———–10 SORU
⇨Genel özellikleri
⇨Fosforilasyon,defosforilasyon
⇨Fosforilasyon çeşitleri
ENZİMLER———-25 SORU
⇨Genel özellikleri
⇨Enzim çeşitleri
⇨Enzim aktivasyon enerjisi ilişkisi
⇨Reaksiyon hızına etki eden faktörler (grafikler)

Call Now Button
Sohbeti Başlat
Merhaba