Rehberlik - Prestij Koleji - Öğrenci Koçluğu - Üniversite Hazırlık

Rehberlik

Rehberlik Servisi

Prestij okullarında “Her çocuk özeldir”  anlayışıyla kişiye özel çözüm odaklı ve etkin rehberlik yaklaşımı benimsenir. Butik eğitim uygulanan okulumuzda hayata geçirilen bireysel eğitim koçluğu ile her öğrencimiz rehberlik birimi çalışanları tarafından izlenir. Her öğrencinin çalışma düzenin bilinçlenmesi ve eğitim hayatında bir yol haritası çizmesine katkı sağlamak için tüm danışmanlık yöntemleri kullanılır. Bireysel analiz raporları hazırlanarak öğrencilerin güçlü ve gelişmesi gereken yönleri belirlenir ve öğrenci ile beraber ona özel bireysel gelişim yol haritası oluşturulur. Böylece akademik başarısı ve bilişsel gelişimi için kişiye özgü çözüm odaklı rehberlik desteği yapılır.

Prestij Okullarına özgü öğrenciyi merkezi olan rehberlik anlayışı doğrultusunda öğrencileri tanıma amacıyla ;testler tanımak formları ve envanterler kullanılır. Bu ölçme araçlarının sonuçları öğrenci ve veli ile paylaşılır. Bireysel görüşmeler yapılarak öğrencilerin yaşadıkları güçlükler, kariyer planlama, mesleki tercih süreçleri, çalışma programları konularda destek sağlanır. Bununla birlikte üniversite hazırlık aşamasındaki her öğrencimiz, koç öğretmen tarafından takip edilerek bireysel başarısı ve yeteneklerine göre yönlendirilir .Koç öğretmen rehberlik birimi ve veli ile iletişim halinde bulunarak öğrencinin çalışma verimini üst düzeye çıkarmak amacıyla duygusal destek verir.

Rehberlik Birimleri

Öğrenci Koçluğu

Kariyer Planlama

Veli Seminerleri

Ders Çalışma Programları

Öğrenme Modelleme

Deneme Sınavları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Bireysel Eğitim Koçluğu

Koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetlerinin amacı öğrencilerin temel yaşam becerilerini geliştirerek duygusal dayanıklılığını arttırmaktır.

Duygularını tanıma,

Duyguları ifade etme,

Sınırlarını bilme ve hayır diyebilme,

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme,

Diğerleriyle empati kurabilme ,

Problem Çözme

Kişiye Özel Görüşmeler

Duyguları tanıma ve yönetme becerisi

Dinleme ve iletişim becerisi

Yaratıcı özgün ürünler oluşturabilme becerisi

Sorun çözme becerisi

Akran ilişkileri

 

Kariyer Planlama Etkinlikleri

Okula ve çevreye uyum sağlama

Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirme

Çalışmalarında zamanlama becerisini uygulama

Yaşına uygun olarak beklenen dikkat becerisini geliştirebilme

Yaşına uygun sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi 

Mesleki Karar Çalışmaları

Düzenli olarak yapılan sınıf gözlemlerinde öğrencilerimizin,

Dikkat

Yönergeyi Anlama

Zamanlama

Akran İlişkileri

Sınıf Kurallarına uyma 

Sınav Motivasyon Desteği

Öğrencilerimizin ölçme araçları ile 1.sınıf için hazır bulunuşluk düzeylerinin tespiti ve destek çalışmalarının programlanması ile ilgili yürütülen çalışmalardır. II. Dönem bireysel olarak, her öğrencimize uygulan ölçekler aracılığı ile, öğrencilerimizin sınıfa hazır olma kapsamında geliştirilmesi gereken alanları tespit edilir ve aile ile paylaşılır.

Veli Öğrenci Takip Proğramı

Rehberlik Eğitimin Omurgasıdır

Bireysel Eğitim Koçluğu İle Etkin Rehberlik  Sistemi

Kişiye özel çalışma programları
Zihinsel gelişim testleri

Meslek belirleme testleri

Rehberlik Eğitimin Yol Göstericisidir

Panik Yok

 
Haftalık değişen programlar

Kişiye özel hedefli soru çözüm ödevleri

Tüm ödevlerin kontrolleri

 

Bireysel Eğitim koçluğu
Başarı bir adım ötede
Koç öğretmeniniz ve Rehber öğretmeniniz her an yanınızda

Başarının Anahtarı

Prestij Koleji’ni üstün kılan istekli ve motive öğrenciler, yetenekli öğretmenler ve çalışanlar, kurulan hayalleri gerçekleştirme olanağını sağlayan kaynaklardır.

Kurucu – Arslan Yıldız

 

Sohbeti Başlat
Merhaba
Call Now Button