Türkçe Kampı - Prestij Koleji - Üniversite Hazırlık Lisesi

Tükçe Öğretmenimiz Samet Özyaşar Hocamız Türkçe Kampında Öğrencileri İle Buluşuyor.

Türkçe Kampı Konu – Soru Dağılımı

KELİME TÜRLERİ
İSİMLER

  • Özel – Cins İsim —-> 5 soru
  • Somut-Soyut İsim —-> 5 soru
  • Tekil- Çoğul-Topluluk–> 5 soru

ZAMİRLER
Kelime Durumundaki Zamirler
Kişi Zamiri —- > 5 soru
Dönüşlülük Zamiri —- > 5 soru
İşaret Zamiri —- > 5 soru
Belgisiz Zamir —- > 5 soru
Soru Zamiri —- > 5 soru
Ek Durumundaki Zamirler
İlgi Zamiri —- > 5 soru
İyelik Zamiri —- > 5 soru

SIFATLAR
NİTELEME SIFATLARI —— > 10 soru
Adlaşmış Sıfat ——– > 10 Soru

BELİRTME SIFATLARI
İşaret Sıf
atları —— > 5 Soru
Belgisiz Sıfatlar —— > 5 Soru
Sayı Sıfatları —— > 5 Soru
Soru Sıfatları —— > 5 Soru
-Pekiştirme Sıfatları— > 5 Soru

  • Küçültme Sıfatları — > 5 Soru
  • Unvan Sıfatları —- > 5 Soru
  • Sıfatlaştıran “ki” —- > 5 Soru
Call Now Button
Sohbeti Başlat
Merhaba