shutterstock_image (40)

Yabancı Diller

Lise Düzeyi Yabancı Dil Eğitimi

Prestij Kolejinde Yabancı Dil Eğitiminde National Geographic Learning-Engaging Learning Explorer yayınları kullanılarak Toefl sınavına hazırlık eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin ingilizce seviyeleri dikkate alınarak global dil anlayışı ile eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin dili kullanabilme yeteneklerini artırabilmek için ,ana ders öğretmeni yanında yabancı öğretmen eşliğinde speaking ağırlıklı dersler düzenlenir. Böylelikle yabancı dil eğitiminde uygulamalı dersler ön plana çıkarılır. Kurumumuzda uygulanan Toefl sınavları 3 bölümden oluşur. Toefl hazırlıktaki amacımız uluslararası geçerliliği olan bu sertifika ile öğrencilerimizin gidecekleri üniversitelerde hazırlık okumadan bölümlerine başlamalarıdır.

İkinci Yabancı Dil

Prestij Kolejinde ikinci yabancı dil olarak Almanca dili okutulmaktadır. İkili dil programı yürütülerek öğrencilere kendilerini iki farklı dilde daha iyi ifade etme becerileri kazandırılırken,farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri hedeflenmektedir.

Dil öğrenimi eğitimin her aşamasında önemlidir.

İngilizce bu anlamda evrensel dil olma bakımından kaçınılmaz olarak birinci sırada yerini alır. Zira etkileşimin çok gerekli olduğu küresel dünyada internetten, teknolojiye pek çok alanda İngilizce kullanılmaktadır. Üniversite ve kariyer hayatında kişinin bu dili en az temel seviyede kullanması önemli bir gereksinimdir artık.

Bu anlamda eğitim programımızda İngilizcenin üniversiteye geçmeden önce önemli bir hız kazanması gerekliliğine inanmaktayız. Amacımız seviyelerine göre öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bir üst seviyeye taşımak.

Language learning has a major importance in every level of education. Being the international language Worldwide English takes the first place among the others.

In global World where interaction is indispensable it is used in every field ranging from Internet to technology. Both for university education and later career it’s important for one to use English communicate at least on a regular basis.

With this aim we believe that the acquisition of English must be given pace before entering university. Our purpose is to raise the level of our students to next in terms of the skills such as reading, writing, speaking and listening.